کاربردها و مزایا:

ترمز فرش راگا ابزار

بسیار پیش آماده که برای منزل فرشی را خریداری نموده اید ، اما مدام در حال ثابت نمودن فرش هستید.

ترمز فرش برای فرش هایی که با سایز کوچک یا فرشهایی که بنا به نوع بافت آنها وزن کمتری دارند و برای جلوگیری از جمع شدن فرش و موکت مورد استفاده قرار میگیرد.

راگا ابزار اقدام به تولید ترمز فرش در دو سایز کوچک و بزرگ در بسته بندی های شکیل و زیبا نموده است .