کاربردها و مزایا:

دوغاب درزگیر

دوغاب یا درزگیر برای درزگیری انواع درزها : درز کاشی ، سرامیک ،چهارچوب ها و … به کار میرود .
مجموعه راگا ابزار با فرمولی خاص اقدام به تولید دوغاب با برند راگا با بسته بندی شکیل نموده است .