کاربردها و مزایا:

نوار درزگیر

نوار درزگیر در مدلهای مختلفی نظیر پشت چسبدار (عایق چسبدار) و نیز در عرض های گوناگون (بسته به کاربرد مورد نظر) عرضه می گردد.

راگا ابزار اقدام به تولید و عرضه نوار درزگیر پشت چسب دار در عرض ها و متراژ مختلف نموده است.