کاربردها و مزایا:

پادری راگا ابزار

پادری برای جلوگیری از پوسیدگی در به کار گرفته میشود .

مجموعه راگا ابزار اقدام به تولید پادری در سایزها و رنگ های متنوع با کیفیتی بالا نموده است .